Na het afronden van de projecten rond de groep Mechanical Duck en het daaraan gelieerde multimedia project Liebeskrank heeft stichting zich in eerste instantie concentreren op de verdere ondersteuning van samenwerkingen van het Jasper Blom Quartet met buitenlandse gastsolisten. Het eerste project “POLYPHONY” in dat kader begon in  2015.
POLYPHONY (meerstemmigheid) is het resultaat van Blom’s fascinatie met middeleeuwse muziek. Deze bevat een schatkamer aan melodieën en avontuurlijkheid die hem al jarenlang bezighouden. Geïnspireerd door het werk van Franse en Vlaamse meesters als de Machaut, Dufay en Ockeghem, nodigde Blom als gastsolist Bert Joris uit en componeerde zijn eigen versie van een middeleeuwse set muziek voor jazz kwintet.
Dankzij een subsidie van Beste Buren was het mogelijk om een tournee van 16 concerten te doen. Deze set werd in mei 2016 live opgenomen in het BIMhuis Amsterdam.
Hierna nam Blom de polyfonie een stap verder. Opnieuw schreef hij een set muziek waarin hij melodieën in groeps-improvisaties ging gebruiken en nodigde als gastsolist hiervoor een van Europa’s grootste improvisatoren, de Duitse trombonist Nils Wogram uit. De set met Nils Wogram werd in februari 2018 live opgenomen in het BIMhuis.
Het internationale label Whirlwind Recordings bracht “POLYPHONY” de nieuwe live dubbel CD van het Jasper Blom Quartet met als gastsolisten Bert Joris en Nils Wogram in 2019 uit. In 2022 volgde POLYPHONY 3 met Pablo Held als gastsolist. In 2024 staat een nieuwe release op poten, een samenwerking tussen het Metropool Orkest en het Jasper Blom Quartet. Inmiddels ondersteunt de stichting ook andere projecten zoals 3 Generaties Mengelberg en The Jasper Blom Big Band plays Ellington. Een volledig overzicht hiervan is te vinden op de pagina Activiteiten. De stichting Jay Bee blijft zich inzetten voor nieuwe grensverleggende improvisatie muziek en stimulering van jong talent.

De stichting heeft als doel het ondersteunen van projecten op het gebied van de jazz, geïmproviseerde muziek, popmuziek en klassieke muziek; ___________________ en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _______________________________________________________________________
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. __________________________________________
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: __________________________
a. het organiseren van concerten, festivals, uitwisselingen, workshops, projecten, tournees in binnen- en buitenland op het gebied van jazz, pop en improvisatiemuziek; _______________________________________________________
b. het uitwisselen van informatie en genereren van publiciteit en promotie ____ rondom de activiteit van de stichting; _____________________________________________
c. het uitbrengen van boeken, geluidsdragers en/of beelddragers;________________
d. het geven van compositieopdrachten; _____________________________________________
e. het verzorgen van boekingen voor muziekgroepen; _____________________________
f. de samenwerking met binnenlandse en buitenlandse musici, componisten en organisaties met een vergelijkbare doelstelling; _________________________________
g. en alle mogelijke wettelijke middelen. ____________________________________________De stichting Jay Bee ondersteunt projecten die onderzoeken hoe specifieke invloeden uit andere muziek tradities kunnen worden ingezet in nieuwe gecomponeerde improvisatie muziek. Het uiteindelijke doel is het creëren van een zichzelf vernieuwend bandgeluid door muzikale texturen, die uitnodigen tot improviseren.
Niet alleen solistische prestaties maar ook interactie en groepsimprovisaties volgens bepaalde spelafspraken worden voor dit resultaat ingezet. De stichting zoekt hierbij regelmatig de samenwerking op met conservatorium studenten en net afgestuurde jonge musici ten einde deze generatie ook ervaring te laten opdoen in deze vorm van improvisatie muziek.