Beleidsplan Stichting Jay BeeInleiding
Stichting Jay Bee is opgericht in 2013 in Amsterdam met als statutair doel het ondersteunen van projecten op het gebied van de jazz, geïmproviseerde muziek, popmuziek en klassieke muziek. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het organiseren van concerten, festivals, uitwisselingen, workshops, projecten, tournees in binnen- en buitenland op het gebied van jazz, pop en improvisatiemuziek, genereren van publiciteit en promotie rondom de activiteiten van de stichting en samenwerking met binnenlandse en buitenlandse musici, componisten en organisaties met een vergelijkbare doelstelling.

Missie
Stichting Jay Bee stelt zich ten doel ruimte te bieden aan grensverleggende improvisatiemuziek die zich kenmerkt door harmonische vernieuwing, avontuurlijkheid en muzikale interactie, met thematiek uit andere muziektradities uit heden én verleden. Zo ontstaan thematische, veelzijdige en originele luisterervaringen die door de dialoog tussen traditie en vernieuwing naar de toekomst verwijzen.
De stichting zoekt hierbij regelmatig de samenwerking op met conservatorium studenten en net afgestuurde jonge musici ten einde deze generatie ook ervaring te laten opdoen in deze vorm van improvisatie muziek.

Kernactiviteiten
De kernactiviteiten laten zich als volgt omschrijven:

 • Verwezenlijken van educatie projecten / concerten, zowel nationaal als internationaal;
 • Onderhouden, uitbreiden en benutten van een nationaal en internationaal netwerk van (inter-)nationale solisten, concertpromotors, donoren, persagenten en muziekuitgevers;
 • Betrekken en uitbreiden van publiek bij de verschillende projecten

Visie
Artistiek-inhoudelijk
Om de missie te kunnen realiseren zijn er een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de projecten van de stichting.

De stichting stimuleert projecten waarin musici uit de (inter-)nationale jazztraditie een origineel bandgeluid creëren. De basis is steeds om verschillende stijlfiguren en andere muzikale bouwstenen uit heden en verleden op nieuwe manieren met elkaar in verbinding te brengen. Zo onderzoeken de betrokken musici hoe het verleden het heden beïnvloedt en kneedt, en hoe thematiek uit andere muziektradities leidt tot nieuwe muzikale texturen.
De improvisatiecapaciteiten van de musici worden uitgedaagd om nieuwe en originele muziek te creëren die zonder dit referentiekader niet zou kunnen ontstaan. De gekozen thematiek, bijvoorbeeld Polyfonie, dient als uitgangspunt voor een nieuw te creëren set van composities. De combinatie van een gastsolist met een thema (bv Polyfonie van de Lage Landen van Jasper Blom Quartet met Bert Joris) genereert een duidelijk beeld naar buiten dat tegelijkertijd nieuwsgierigheid opwekt. De projecten nodigen daarmee de luisteraar uit om een nieuw coherent verhaal te ontdekken.

Toekomst
Stichting Jay Bee zoekt nadrukkelijk naar samenwerkingen met solisten van naam uit het buitenland. Daarmee wil de stichting de reikwijdte van haar activiteiten uitbreiden naar het buitenland, en daarmee zowel meer publiek bereiken als meer inkomsten genereren, om zo ruimte te creëren voor nieuwe projecten.

Strategie
De strategie om doelstellingen te bereiken is om de belangrijkste activiteiten van de stichting te continueren, te consolideren en uit te breiden. Momenteel worden deze activiteiten voornamelijk uitgevoerd door het Jasper Blom Quartet met internationale gastsolisten. De keuze van de gastsolisten wordt gecombineerd met een artistiek-inhoudelijke thematische keuze, naar analogie van de tournee van 16 concerten van het Jasper Blom Quartet in 2015 / 2016 met de Belgische trompettist Bert Joris met als thema “Polyfonie van de Lage Landen”.
Hierbij wordt op Europees vlak samengewerkt met het Engelse label Whirlwind Recording, het Belgische impresariaat InsideJazz en de Duitse impressario Uwe Hagen.
De volgende activiteiten zijn gepland voor de middellange termijn (Vanaf 2022 tot eind 2025):

 • Concert serie met The Jasper Blom Big Band plays Ellington, een septet bestaande uit jong Nederlands jazztalent versterkt met de H9000R Harmonizer van Eventide.
 • Concert serie met NO FILL3R en Jasper Blom als gastsolist en gast componist.
 • Workshops bij conservatoria met bovenstaande projecten, waarbij studenten nieuw repertoire uitvoeren.
 • ca 6 concerten Brazilië november 2024
 • ca 10 promotieconcerten CD “Polyphony” Duitsland / Oostenrijk
 • ca 5 concerten ihk van CD release van het Jasper Blom Quartet met het Metropool Orkest
 • Opname nieuwe CD en organiseren promotie/CD tour met Pablo Held.
 • Promotietour CD “Polyphony” Engeland in samenwerking met Whirlwind Recordings.

Op zakelijk vlak streeft de Stichting na het verwerven van een ANBI verklaring, om daarmee (nieuwe) donateurs te werven en specifieke fondsen aan te kunnen schrijven. Zo beoogt de Stichting het (financieel) draagvlak te vergroten.

Organisatie en financiën
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; zij kunnen wel een vergoeding krijgen voor onkosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.
De organisatie fungeert op projectbasis en heeft geen medewerkers in dienst. Kosten en baten worden voor ieder project met elkaar in evenwicht gebracht. Per project wordt personeel ingezet op free lance basis, op grond van tevoren in de projectbegroting afgesproken vergoedingen. Per project wordt een percentage met een maximum van 10 % (noot: Dit percentage wordt genoemd als maximum voor een ANBI) wat gebruikt voor algemene kosten die niet toegerekend kunnen worden aan een specifiek project (zoals bankkosten en kosten website)
Inkomsten worden gegenereerd uit recette en uitkoopsommen van concerten, CD-verkoop, projectbijdragen uit publieke en private fondsen, giften en donaties en overige bijdragen.

Gegevens
Stichting Jay Bee
Hogeweg 122 H,
1098CK Amsterdam
Tel 020 6429265
info@stichtingjaybee.nl
www.jaybee.nl

KVK nr: 57119066
RSIN nr 852445891
BTW nr 8524.45.891.B.01
IBAN: NL48 RABO 0334 7329 99 tnv Stichting Jay Bee

Bestuur:
I.P. Vergeer voorzitter
R.M. Lips penningmeester
M. Driessen lid
S. Paans lid

Artistiek leider:
Jasper Blom, tel +31 6 53816868