Doneren aan de stichting Jay Bee ?Dat kan!

De stichting JayBee heeft culturele ANBI status.

Sinds 2012 is de Nieuwe Geefwet van kracht. Deze regeling maakt schenken aan een culturele ANBI nog voordeliger. Onder de Nieuwe Geefwet kunt u het totaal van uw giften aan culturele instellingen voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage, 100%, aftrekken van de inkomstenbelasting.

Periodieke schenkingen
Bovendien zijn er belastingvoordelen als u periodiek schenkt met een schenkingsovereenkomst. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting en kennen geen drempels en maxima. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal vijf jaar. Om periodiek te schenken vult u beide exemplaren van het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ in en stuurt beide exemplaren naar de stichting Jay Bee, u ontvangt van ons een exemplaar retour voor uw administratie.

Eenmalige gift
Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 minus uw persoonsgebonden aftrek.

Wilt u weten wat uw schenking fiscaal voor u betekent?
Ga dan naar de speciale Jay Bee rekenmodule: https://www.anbigift.nl/jaybee • Stichtingsnaam: Stichting Jay Bee
 • Fiscaal nummer: 8524.45.891.B.01
 • Kamer van Koophandel: 57119066
 • Formeel vestigingsadres: Hogeweg 122hs 1098 CK AMSTERDAM
 • Voorzitter Paul Vergeer
 • Penningmeester Finette Lips
 • Lid Matthijs Driessen
 • Lid Sigrid Paans
 • Artistiek leider Jasper Blom
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten: zie pagina
 • Financiële verantwoording: zie paginaDe hoogte van de aftrek in de inkomstenbelasting blijft afhankelijk van het soort gift: gewone gift of periodieke gift.

 • Voor de gewone gift geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van €60.
 • Voor een periodieke gift geldt geen drempel en maximum.
 • In het geval van schenking aan een culturele ANBI is er een extra aftrek.


Overeenkomst - Periodieke gift in geld (download)